Zastanawialiście się kiedyś czy kredyty hipoteczne

Zastanawialiście się kiedyś czy kredyty hipoteczne różnią się od siebie w zależności od miejsca? Przykładowo – kredyty hipoteczne Zakopane, różnią się od tych nad morzem. Trochę się różnią, ale nie jakoś wybitnie. Omówimy sobie dzisiaj jednak kredyty za oceanem.

Najczęściej spotykanym kredytem hipotecznym w Kanadzie jest pięcioletni kredyt hipoteczny zamknięty o stałym oprocentowaniu, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie najbardziej powszechnym rodzajem jest 30-letni kredyt hipoteczny stały o stałym oprocentowaniu. Przez cały kryzys finansowy i następującą po nim recesję, kanadyjski rynek kredytów hipotecznych nadal funkcjonował dobrze, częściowo ze względu na ramy polityki rynku hipotecznych nieruchomości mieszkaniowych, które obejmują skuteczny system regulacyjny i nadzorczy, który ma zastosowanie do większości kredytodawców. Jednak od czasu kryzysu środowisko niskich stóp procentowych przyczyniło się do znacznego wzrostu zadłużenia hipotecznego w kraju.

W kwietniu 2014 r. Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (OSFI) opublikował wytyczne dla dostawców ubezpieczeń kredytów hipotecznych, mające na celu zaostrzenie standardów dotyczących ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. W oświadczeniu OSFI stwierdził, że wytyczne „zapewnią jasność na temat najlepszych praktyk w zakresie gwarantowania mieszkaniowych ubezpieczeń hipotecznych, które przyczyniają się do stabilnego systemu finansowego”. Dzieje się tak po kilku latach kontroli rządu federalnego nad CMHC, a były minister finansów Jim Flaherty rozmyśla publicznie już w 2012 roku o prywatyzacji korporacji Crown.

Próbując schłodzić ceny nieruchomości w Kanadzie, Ottawa wprowadziła test warunków skrajnych hipotecznych obowiązujący 17 października 2016 r. W ramach testu warunków skrajnych każdy nabywca domu, który chce uzyskać kredyt hipoteczny od dowolnego kredytodawcy podlegającego przepisom federalnym, powinien przejść test w którym przystępność kredytobiorcy jest oceniana na podstawie stopy, która nie jest niższa niż stopa stresu ustalona przez Bank Kanadyjski. W przypadku kredytu hipotecznego o wysokim współczynniku (pożyczka o wartości przekraczającej 80%), który jest ubezpieczony przez Canada Mortgage and Housing Corporation, stawka jest maksymalną stopą testu warunków skrajnych i bieżącą stopą docelową. Jednak w przypadku nieubezpieczonego kredytu hipotecznego stawka stanowi maksimum stopy testu warunków skrajnych i docelowej stopy procentowej powiększonej o 2%. Ten test warunków skrajnych obniżył maksymalną zatwierdzoną kwotę kredytu hipotecznego dla wszystkich kredytobiorców w Kanadzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *