Osuszanie ścian Poznań

Osuszanie ścian Poznań Zjawisko kapilarnego zawilgocenia muru to najczęstsza przyczyna zawilgotnienia ścian. Bazuje ono na kapilarnej budowie surowców użytych do budowy. Woda jest podciągana w górę muru do momentu aż w szczelinie kapilarnej ciężar powstałego słupa wody nie zrównoważy się z siłą kapilarną. Na wysokość słupa wody wpływają również inne czynniki jak wilgotność pionowa ścian, […]