Alkoholizm to choroba!

Alkoholizm to choroba! Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która może wystąpić w każdej rodzinie. Dotyczy nie tylko osoby, która nadużywa alkoholu, ale wszystkich pozostających w więzi z alkoholikiem (żon, mężów, dzieci, rodziców, krewnych). Szacuje się, że w Polsce około 5 milionów ludzi żyje w rodzinach alkoholowych. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym żyją […]