Sposób odzyskiwania danych

Jak przebiega proces odzyskiwania danych? W większości wypadków na starcie toku odzyskiwania danych fachmani ustnie zapoznają się z danym przypadkiem i dopomagają dopasować najlepsze

Sposób odzyskiwania danych
Sposób odzyskiwania danych

rozwiązanie w zakresie terminu reakcji a także kosztów. Uszkodzony nośnik trzeba przynieść do laboratorium. Jest dozwolone przynieść go samemu albo drogą pocztową. Potem specjaliści przeprowadzają wnikliwą analizę uszkodzenia, jaka pozwoli poznać jakość danych, zasięg uszkodzenia i szacowany czas przywrócenia plików. Efektem ekspertyzy przeważnie jest raport, który pozwala użytkownikowi na poznanie się ze konstrukcją pakietów a także danych potencjalną do odtworzenia, jeszcze przed zapoczątkowaniem przebiegu odzyskiwania danych. Na tym etapie obeznani specjaliści przygotowują także wstępną kalkulację kosztów odzysku danych. Ogół danych wysyłany jest kontrahentowi.
Jeśli klient potwierdzi, że zatwierdza cenę i liczbę danych, jakie można odzyskać, przebieg odzysku danych zostaje rozpoczęty.

Eksperci przystępują do odzysku oraz naprawy struktur logicznych danych, przy zastosowaniu ponad 120 rozlicznego gatunku urządzeń specjalistycznych a także rozległej gamy oprogramowania. Po odzysku, dane zwracane są petentowi na wskazanym przez niego nośniku (zewnętrzny dysk twardy, płytki DVD, itd.). Nie wolno przegrywać odzyskanych danych na ten sam nośnik, nawet jeśli jeszcze trochę działa! Jeżeli nośnik danych był na gwarancji, to po otworzeniu dysku przez profesjonalistów, właściwie na gwarancji do sklepu nie zdołamy go oddać. Kopia bezpieczeństwa danych jest przechowywana przez 30 dni na firmowym serwerze, następnie bezpowrotnie usuwana, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
Niezależnie od fizycznych usterek zdarzają się także logiczne. W przypadku usterek logicznych możliwe jest stosowanie unikalnej na miarę globalną technologii zdalnego odzyskiwania danych. W tej chwili jest to najszybsza procedura odzyskiwania danych umożliwiająca ujawnienie rezultatów ekspertyzy zaledwie w przeciągu kilku godzin. Zawodowcy realizują operacje odzysku danych przez pewne łącze internetowe a skuteczność tego typu rozstrzygnięć jest jednakowa jak w wypadku odzysku ich w pracowni badawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.