Przyczyna powstawania grzybów i pleśni

Kondensacja wilgoci jest czynnikiem,

który powoduje rozwój mykoorganizmów- grzybów, pleśni, glonów. Wilgotne powietrze (powyżej 60% wilgotności) napotykając  chłodną ścianę wykrapla na jej powierzchni lub wewnątrz – osiąga tak zwany punkt rosy. Są to idealne warunki dla powstawania mykoorganizmów.

Aby zapobiec zawilgoceniu kondensacyjnemu należy zapewnić w pomieszczeniach właściwy klimat – to znaczy odpowiednią temperaturę (18-21ºC) oraz wilgotność powietrza (45-55%).

Obniżenie wilgotności powietrza uzyskujemy za pomocą prawidłowej wentylacji.

Wentylacja pomieszczeń to wymiana powietrza w drodze nawiewu (np. przez nawiewniki okienne montowane na wyfrezowanej szczelinie w ramie okiennej) i wywiewu (np. piony kominowe wentylacji grawitacyjnej) służy, poprzez obniżenie wilgotności względnej powietrza, zapobieżeniu zawilgoceniu kondensacyjnemu i związanemu z nim rozwojowi mykoorganizmów. Aby wentylacja była sprawna, należy:

  • zapewnić nawiew powietrza z zewnątrz – montaż nawiewników jeśli okna są szczelne. Wszyscy producenci nawiewników zalecają montaż na wyfrezowanej w ramie okiennej szczelinie,
  • Zapewnić wywiew powietrza poprzez piony grawitacyjne,
  • Nie należy stosować wiatraczków elektrycznych na kratkach wentylacyjnych w łazienkach. Wiatraczek taki, gdy nie działa (a nie działa przez większą część doby), powoduje ograniczenie przepustowości otworu wentylacyjnego. Lepsze są tzw. turbowenty u wylotu komina. Wspomagają one ciąg, a nawet wymuszają go zwłaszcza w lecie.

Ponieważ wentylacja grawitacyjna działa sprawnie w chłodne dni (do temp. zewnętrznej 12 ºC) najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna, która dostarcza i wymienia powietrze przez cały czas niezależnie od warunków zewnętrznych.

Drugim istotnym elementem jest odpowiednia temperatura pomieszczenia i ścian.

Podniesienie temperatury ściany uzyskuje się przez docieplanie zewnętrzne i likwidacje mostków termicznych. Jednakże nie jest zalecane docieplanie budynku, dopóki nie usunięte zostanie podciąganie kapilarne wilgoci. Stosowanie osłon wewnętrznych z karton – gipsu lub innych materiałów organicznych jest niewskazane, gdyż spowoduje kondensację i rozwój mykoorganizmów pomiędzy płytą a ścianą, szczególnie zewnętrzną. Z tych samych względów niewskazane jest ocieplenie od wewnątrz styropianem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.