Osuszanie ścian Poznań

Osuszanie ścian Poznań

Zjawisko kapilarnego zawilgocenia muru to najczęstsza przyczyna zawilgotnienia ścian. Bazuje ono na kapilarnej budowie surowców użytych do budowy. Woda jest podciągana w górę muru do momentu aż w szczelinie kapilarnej ciężar powstałego słupa wody nie zrównoważy się z siłą kapilarną. Na wysokość słupa wody wpływają również inne czynniki jak wilgotność pionowa ścian, powodująca jeszcze wyższe nasiąkanie muru naczyniami kapilarnymi w górę. Zdarza się, że wilgotność osiąga 6m wysokości licząc od poziomu gruntu.

Oczywistym jest, że zjawisko to wpływa bardzo niekorzystnie na budynek. Wilgoć wewnątrz murów rozsadza fundamenty i ściany podczas ujemnych temperatur. Wykwity solne, przebarwienia, łuszczenie się ścian, odpadający tynk to jedynie wizualne efekty tego problemu. Bardziej przejmujące jest pojawienie się korozji biologicznej, która wpływa niekorzystnie na zdrowie osób przebywających wewnątrz zawilgoconego budynku, bowiem muszą wdychają one powietrze w którym unoszą się grzyby i pleśnie powstałe w wyniku sprzyjających warunków.

Jak radzić sobie z problemem? Wietrzenie, to dobre rozwiązanie na drobne zawilgocenia. Otwory Knapenna, elektroosmoza, iniekcja krystaliczna czy termoiniekcja to tajemniczo brzmiące metody osuszania, które wymagają działań fachowców i fizycznej ingerencji w budowę muru. Osuszanie ścian Poznań oferuje nieinwazyjną metodę osuszania bazującą na urządzeniu polaryzującym ładunki przemieszczające się wewnątrz muru, dzięki czemu ich przepływ zaczyna odbywać się w odwrotnym kierunku, czyli w stronę gruntu. Firma ta daje jawną, 20 letnią gwarancję na prawidłowe działanie systemu i powodzenie procesu osuszania budynku, służąc przez cały czas opinią fachowców doglądających proces osuszania.

Rozwiązanie firmy Aquapol nie wymaga do swojego zastosowania żadnych dodatkowych działań, nawierceń, środków chemicznych czy sprzyjających warunków pogodowych. Metoda ta doskonale nadaje się do wszystkich budynków. To doskonałe rozwiązanie zapewniające izolację poziomą i powstrzymanie procesów powodujących podciąganie kapilarne wody.

Dodaj komentarz