Obsługa informatyczna firm – ukryte klauzule, koszty i korzyści

Obsługa informatyczna firm – ukryte klauzule, koszty i korzyści

Osbługa informatyczna firm czy potrzebna serwis informatyczny dla małych firm?
Osbługa informatyczna firm bezpieczeństwo dla biznesu.

Istnieje kilka korzyści z obsługi IT dla firm. Należą do nich obniżone koszty, zwiększona elastyczność i bardziej usprawniony dział IT. Jednak wiedza o tym, który dostawca jest najlepszym wyborem dla Twojej firmy, może być trudna. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać: Ukryte klauzule, Koszty i Korzyści.

Outsourcing IT oparty na projektach

Outsourcing IT oparty na projektach jest opłacalnym i skutecznym sposobem zlecania na zewnątrz potrzeb w zakresie rozwoju oprogramowania. Model ten jest idealny dla firm, które nie mają wewnętrznych możliwości rozwoju lub inżynierii i szukają usprawnionego rozwiązania. Ta metoda obejmuje współpracę z dostawcą offshore lub nearshore na konkretnym projekcie. Klient komunikuje swoje cele i specyfikacje techniczne z firmą outsourcingową. Zespół outsourcingowy jest przypisany do projektu, a zespół komunikuje się bezpośrednio z klientem poprzez kierownika projektu. Po zakończeniu projektu, zespół przenosi się do następnego klienta.

Istnieje wiele sposobów podejścia do outsourcingu, w tym model oparty na projekcie i model zespołu dedykowanego. W modelu opartym na projekcie, firma nakreśla specyfikacje i wyznacza członków, którzy pracują nad projektem. Członkowie ci tworzą następnie zespół programistów i nadzorują projekt od początku do końca.

Kolejnym modelem jest model oparty na czasie i kosztach. Ta metoda sprawdza się w przypadku konkretnych projektów, a model oparty na projekcie jest idealny dla firm o z góry określonych celach. Ten model wymaga również stałej płatności, co ułatwia budżetowanie. Eliminuje również konieczność ponoszenia kosztów administracyjnych. Dostawca jest również odpowiedzialny za dostarczenie projektu na czas.

Obsługa informatyczna firm oparta na projektach może pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zdjęcie ciężaru z zespołu wewnętrznego. Oszczędza to również firmie kłopotów związanych z rekrutacją talentów technologicznych. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne wady tej metody. To może być drogie, a firmy powinny być świadome tych przed zatrudnieniem partnera outsourcingowego.

Wybór odpowiedniego modelu dla Twojej firmy jest kluczowy dla długoterminowego sukcesu. Najlepsza opcja zależy od zakresu i złożoności projektu.

Klauzule ukryte

Obsługa IT dla firm często zawiera ukryte klauzule, które ograniczają elastyczność i opcje firmy. Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy zewnętrzny dostawca IT zawiera umowę na wykorzystanie własności intelektualnej stworzonej przez firmę. Firma outsourcingowa obawia się, że nowy dostawca usług może wykorzystać jej pomysły do celów konkurencyjnych. Aby uniknąć tego problemu, firma outsourcingowa i dostawca usług muszą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji, która zawiera ograniczenia dotyczące przekazywania informacji oraz klauzule o nieujawnianiu, konkurencji i poufności.

Firmy powinny zawsze dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że warunki firmy outsourcingowej są odpowiednie dla danego projektu. W szczególności powinny unikać korzystania ze standardowych umów outsourcingowych sporządzanych przez dostawców. Umowy te zazwyczaj zawierają wiele ukrytych klauzul, które ograniczają zakres usług i mogą prowadzić do sporów. Firmy powinny również szukać wyłącznej klauzuli rozstrzygania konfliktów, czyli klauzuli, która uniemożliwia stronie pozwanie drugiej strony do sądu. Klauzula mediacyjna lub arbitrażowa również powinna być zawarta w każdej umowie outsourcingowej.

Koszty

Outsourcing IT może przynieść firmom oszczędności, ale istnieją pewne wydatki, które mogą nie być uwzględnione w całkowitym koszcie. Wydatki te mogą obejmować koszty przeglądania zapytań ofertowych (RFP), pisania umów, oceny wydajności wykonawców i rozwiązywania sporów. Ponadto, firmy mogą ponosić koszty osobowe, takie jak te związane ze zwalnianiem pracowników i wypłacaniem odszkodowań dla bezrobotnych oraz odpraw. Obliczenie tych kosztów może pomóc firmom w określeniu oszczędności, jakie uzyskają dzięki outsourcingowi.

Obsługa informatyczna firm może również zmniejszyć koszty operacyjne. Na przykład firma ubezpieczeniowa może zlecić przetwarzanie roszczeń zewnętrznemu dostawcy, zmniejszając w ten sposób swoje koszty. Innym przykładem jest NASCO, które zleciło operacje na danych firmie IBM. W rezultacie NASCO zmniejszyło swoje koszty związane z przetwarzaniem roszczeń.

Średni koszt pracownika IT może kosztować organizację od 150 000 do 200 000 USD rocznie, przed uwzględnieniem świadczeń, PTO, ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych. Liczba ta wzrasta wraz ze wzrostem wielkości firmy. Na przykład, biuro zatrudniające 75 pracowników wymagałoby dwóch techników help desk warstwy 1. Ci dodatkowi pracownicy zwiększyliby koszty ogólne. Oprócz wynagrodzeń, istnieją inne wydatki związane z wewnętrzną wymianą sprzętu i nagłymi potrzebami IT.

Koszt outsourcingu zależy od kilku czynników. Bieżąca konfiguracja IT organizacji, wyzwania IT i potrzeby biznesowe powinny być brane pod uwagę podczas budżetowania outsourcingu IT. Ważąc te czynniki, firmy mogą porównać i wybrać odpowiedniego partnera i określić, czy zlecić obsługę IT dla firm na zewnątrz. Pomoże im to określić, czy inwestycja jest opłacalna.

Wśród innych wydatków, firmy muszą płacić za pensje programistów. Mogą one płacić wszędzie od 25 do 50 dolarów za godzinę.

Korzyści

Outsourcing to świetny sposób na obniżenie kosztów. Eliminuje potrzebę zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, co pozwala firmom skupić się na ich podstawowych kompetencjach. Ponadto, zwalnia czas pracowników, którzy mogą pracować nad ważniejszymi zadaniami. Ostatecznie, outsourcing zwiększy wydajność Twojej firmy. Firmy outsourcingowe mogą wykonywać szeroki zakres zadań, od wsparcia dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych po utrzymanie i projektowanie baz danych.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża, czy mała, outsourcing IT może pomóc w poprawieniu ogólnego zarządzania IT. Nie musisz zatrudniać i szkolić własnego personelu do zarządzania tymi kwestiami, a skorzystasz z wiedzy i elastyczności światowej klasy firmy outsourcingowej. Outsourcing IT może również pomóc firmom w realizacji większych projektów i załataniu słabych punktów. Outsourcing zwalnia również pracowników na miejscu, którzy mogą skupić się na innych obszarach, takich jak monitorowanie bezpieczeństwa cybernetycznego, modernizacja sieci i instalacja nowej infrastruktury.

Inną ważną korzyścią z outsourcingu IT jest oszczędność kosztów. Wiele firm staje przed wyzwaniem znalezienia wykwalifikowanych pracowników z niezbędnymi zestawami umiejętności i właśnie w tym może pomóc outsourcing IT. Outsourcing umożliwia firmom dostęp do szerszej puli talentów, które mogą nie być dostępne w ich mieście lub nawet kraju. Dodatkowo, mogą uniknąć kosztów szkolenia i świadczeń pracowniczych. Co więcej, mogą zatrudniać pracowników tylko do konkretnych projektów i nie są związani długoterminowymi umowami.

Wybierając firmę outsourcingową IT, upewnij się, że odpowiada ona Twoim potrzebom. Właściwy dostawca będzie rozumiał Twoją branżę i kulturę Twojej firmy. Upewnij się też, że dostawca podziela te same wartości i cele, co Ty. Pomocne jest przeprowadzenie małego projektu testowego przed podjęciem dużej decyzji, dzięki czemu będziesz wiedzieć, czy relacja jest właściwa.

Bezpieczeństwo

Proces wyboru właściwego dostawcy usług ochrony dla firmy przypomina speed dating przed ślubem. Wstępnie wybrani dostawcy są zapraszani na prezentacje i muszą przekonać niezdecydowanych menedżerów firmy. Dostawcy są uprzejmi i chcą być wybrani. Jednak niektóre firmy mogą mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa wrażliwych danych lub wymogów regulacyjnych.

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa do strony trzeciej może pomóc firmom w skalowaniu operacji bezpieczeństwa. Operacje bezpieczeństwa są złożone i wymagają użycia specjalistycznych narzędzi i systemów oprogramowania. Wymagają również ciągłego rozwoju i utrzymania. W miarę jak zmienia się krajobraz zagrożeń i wymagania biznesowe, organizacje muszą dostosowywać praktyki bezpieczeństwa, aby dotrzymać kroku. Outsourcing tych funkcji może pomóc firmom szybciej reagować na te zmiany. Outsourcing tych funkcji może pomóc chronić organizacje przed zagrożeniami i zapewnić bezpieczeństwo danych.

Outsourcing bezpieczeństwa to doskonała opcja dla firm, które nie mają czasu lub środków na zatrudnienie wewnętrznego zespołu. Centra operacyjne bezpieczeństwa (SOC) mogą pomóc firmom w ujednoliceniu zasobów bezpieczeństwa. Jednak prowadzenie SOC w trybie 24/7 nie jest możliwe dla wielu firm. Wybierając dostawcę zarządzanych usług bezpieczeństwa, firmy mogą korzystać z efektywności kosztowej, wiedzy specjalistycznej i zmniejszonego zapotrzebowania na analityków bezpieczeństwa.

Kolejną korzyścią ze współpracy z dostawcą cyberbezpieczeństwa jest czas i wysiłek, który oszczędza organizacji. Dostawca cyberbezpieczeństwa może zapewnić najlepsze praktyki i sprawdzone rozwiązania dla różnych rodzajów problemów bezpieczeństwa. Firma taka jak Accedian może pomóc firmom we wdrożeniu rozwiązań bezpieczeństwa, które są najlepsze dla ich potrzeb. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest bezpłatna konsultacja.

Dzięki outsourcingowi usług bezpieczeństwa firmy mają dostęp do najwyższej klasy ekspertów i technologii. Outsourcing bezpieczeństwa pozwala również firmom rozłożyć koszty na kilku klientów i zmniejszyć ogólne wydatki. Koszty zatrudnienia pracowników, analizy ryzyka i modelowania zagrożeń są zredukowane, co umożliwia organizacjom bardziej efektywne budżetowanie zasobów. Outsourcing usług bezpieczeństwa może również pomóc w ochronie krytycznych aktywów i infrastruktury IT. Outsourcing bezpieczeństwa to mądra opcja dla firm.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]