Ekrany akustyczne Pojęcie hałasu

 

W ostatnich latach wzrosła znacząco liczba samochodów. Użytkowanie samochodów, niedostateczny rozwój sieci dróg i autostrad spotęgowało wzrost poziomu emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu komunikacyjnego. Hałas z dróg negatywnie wpływa na przestrzeń i zdrowie ludzi. Jego uciążliwość uzależniona jest od warunków terenu, zastosowania technicznego drogi, intensywności ruchu oraz rodzaju poruszających się po drodze pojazdów. Hałasem określa się dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie przez daną osobę. Odgłosy odczuwalne uzależnione są od naszych upodobań, samopoczucia oraz nastroju, z tego też względu trudno wyznaczyć wartość progową bezpiecznego hałasu. Obciążenie słuchu długotrwałym hałasem skutkuje uszkodzeniem zdrowia.

Ekrany akustyczne.

Kiedy dźwięk wydaje się szkodliwy? Hałas staje się obciążeniem wówczas, gdy jego występowanie utrudnia wykonywanie aktywności, w szczególności zakłóca komunikację werbalną, relaks lub sen. Dźwięki powyżej 55 dB często określa się jako hałas. Utrzymujący się https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne-cennik/ długotrwale taki poziom ciśnienia akustycznego obniża sprawność i komfort, piętrzy stres. Hałas w granicach 65 – 75 dB prowadzi m.in. do nadciśnienia tętniczego. Granicą bólu jest poziom od 120-130 dB. By się uchronić od nadmiernego hałasu należy się od niego odizolować.

Ekrany akustyczne.

Sposób na hałas. Niekorzystne działanie hałasu może zostać ograniczone poprzez inwestycje drogowe w miejscach najbardziej wrażliwych pod względem akustycznym, stosowanie urządzeń zabezpieczających wśród których istotne znaczenie mają ekrany akustyczne. Ekrany akustyczne (bariery dźwiękochłonne) mają za zadanie chronić przed hałasem dobiegającym z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. Sprawdzają się głównie w miastach, w pobliżu budynków mieszkalnych czy działek rekreacyjnych. Dzięki barierom dźwiękochłonnym dokuczliwy hałas zablokowany zostaje w środku ekranu, sprawiając, iż mieszkanie przy autostradzie staje się możliwe. Ekran akustyczny to przegroda dla źródła hałasu. Powoduje powstanie tzw. cienia akustycznego (ekranowanie akustyczne), w którym poziom dźwięku jest znacznie mniejszy od poziomu przed ekranem. Ekrany akustyczne montuje się przeważnie jak najbliżej źródła hałasu, czyli na krawędzi jezdni po której poruszają się pojazdy. Ponadto ekrany akustyczne zachowują dbałość o to, aby okoliczne budownictwo, nie przytłaczało swoją formą, nie dawało negatywnych odczuć, a wręcz przeciwnie urozmaicało pejzaż szlaków komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *