Czym jest arteterapia?

Czym jest arteterapia?

Terapia z wykorzystaniem sztuk plastycznych może przebiegać w rożny sposób. Stosowanie różnych technik, począwszy od rysowania, poprzez malowanie, rzeźbienie, grafikę komputerową, czasem lepienie w glinie lub plastelinie, rzeźbę, tkaninę artystyczną lub collage daje niesamowite efekty terapeutyczne. Mają one na celu kształtowanie procesu osobowości i postawy otwarcia na świat.

Twórczość jest najwyższą formą ludzkiego działania, dlatego jej zakres wiąże się ze wszystkimi możliwymi rodzajami aktywności człowieka, wyrażającymi się w formie przedmiotu bądź idei. Technika artystyczna powinna być dopasowana do rodzaju osobowości, ponieważ sama w sobie jest często równie ważna jak stworzone dzieło.

Arteterapia, to terapia przy pomocy sztuk plastycznych. Pozwala ona na diagnozowanie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych oraz możliwości manualnych. Areteterapia polega na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, emocjonalno-społecznych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu swoich możliwości ruchowych. Specjaliści twierdzą, że to również relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń życiowych, frustracji i agresji.

Jedne dzieła zobaczą światło dzienne, a inne nie. Większość pewnie zostanie stworzona po to aby uspokoić nasze myśli i emocje. Nie przekreśla to jednak szans na tworzenie. Obrazy współczesne też nie zawsze i nie dla każdego są zrozumiałe, ale gdyby uznany malarz wyszedł z takiego założenia, że nie będzie malował, bo jego obrazy dla ludzi będą nie zrozumiałe, to nie miałby żadnych sukcesów na swoim koncie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.