Przyczyna powstawania grzybów i pleśni

Kondensacja wilgoci jest czynnikiem, który powoduje rozwój mykoorganizmów- grzybów, pleśni, glonów. Wilgotne powietrze (powyżej 60% wilgotności) napotykając  chłodną ścianę wykrapla na jej powierzchni lub wewnątrz – osiąga tak zwany punkt rosy. Są to idealne warunki dla powstawania mykoorganizmów. Aby zapobiec zawilgoceniu kondensacyjnemu należy zapewnić w pomieszczeniach właściwy klimat – to znaczy odpowiednią temperaturę (18-21ºC) oraz […]