Alkoholizm to choroba!

Alkoholizm to choroba!

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która może wystąpić w każdej rodzinie. Dotyczy nie tylko osoby, która nadużywa alkoholu, ale wszystkich pozostających w więzi z alkoholikiem (żon, mężów, dzieci, rodziców, krewnych). Szacuje się, że w Polsce około 5 milionów ludzi żyje w rodzinach alkoholowych. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym żyją w poczuciu zagrożenia, cierpią, są często ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej.

W rodzinach z problemem alkoholowym obserwuje się niezaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci. Doświadczenia dziecka w rodzinie alkoholowej to doświadczenia zagubienia i chaosu, lęku i samotności. Nadużywanie alkoholu przez rodziców wywołuje u dzieci zaburzenia emocjonalne, wpływa niszcząco na kształtowanie się ich osobowości i dążeń. W konsekwencji powoduje większą podatność na niedostosowanie społeczne.

Nie oznacza to, że wszystkie dzieci alkoholików skazane są na patologię. Utarł się obraz pijaczyny stojącego pod sklepem, ale nie każdego alkoholika on dotyczy. Znacznej ich liczbie udaje się nie tylko przetrwać, ale też w konstruktywny sposób poradzić sobie z sytuacją, w której przyszło im żyć. Szanse są większe, gdy spotkają kogoś, kto pomoże im zrozumieć chorobę alkoholową rodziców i okaże zainteresowanie i pomoc. Dzieci te potrzebują kogoś, komu będą mogły zaufać, kto uświadomi im, że mają prawo do szczęścia i udanego życia.

Dzieciom z rodzin alkoholowych trzeba pomóc. Jest to zadanie nie tylko rodziny, ale także szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii.

Dlaczego ludzie piją alkohol?

Przyczyn jest wiele. Najważniejsze z nich to: uśmierzanie przykrych uczuć, samoobrona przed niepożądanymi informacjami, rozluźnienie wewnętrznych zahamowań i obaw, chęć przeżywania odmiennych stanów psychicznych, ułatwianie i umacnianie kontaktów z innymi. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Na skutek długiego i intensywnego picia w organizmie i psychice człowieka następują trwałe zmiany i uszkodzenia. Dotyczą one mózgu, niszczenia komórek nerwowych w korze mózgowej, obniżenia sprawności umysłowej i zaburzeń psychicznych.

Drugim obszarem, w którym choroba zapuszcza korzenie jest umysł. Alkohol rozwija irracjonalno-magiczną część naszego umysłu i pobudza ją tak, że pragnienia i zamiary mylą się z realnymi faktami. Człowiek ulega złudzeniu, że wystarczy nie myśleć o kłopotach, żeby zniknęły z życia. Nieświadomie rozwija się uległość umysłu wobec alkoholu. W umyśle powstaje mechanizm chorobowy – system iluzji i zaprzeczenia, który odcina człowieka od rzeczywistości.

Trzeci obszar, który jest niszczony przez alkohol, to życie uczuciowe. Chemiczne wzbudzanie uczuć i usuwanie poczucia zmartwienia uszkadza naturalne zdolności do reagowania uczuciowego, utrudnia radzenie sobie z prawdziwymi przyczynami trudności osobistych. Człowiek zaczyna dopasowywać swoje życie do okoliczności tworzonych przez alkohol. Zaczyna popełniać błędy i szkodzić innym. Niszczy nawet to, co jest dla niego cenne-rodzinę, pracę, wartości duchowe.

Dodaj komentarz