Sposób odzyskiwania danych

Sposób odzyskiwania danych Jak przebiega proces odzyskiwania danych? W większości wypadków na starcie toku odzyskiwania danych fachmani ustnie zapoznają się z danym przypadkiem i dopomagają dopasować najlepsze rozwiązanie w zakresie terminu reakcji a także kosztów. Uszkodzony nośnik trzeba przynieść do laboratorium. Jest dozwolone przynieść go samemu albo drogą pocztową. Potem specjaliści przeprowadzają wnikliwą analizę uszkodzenia, […]

Ginące zawody

Ginące zawody Człowiek od zarania dziejów musiał sobie radzić. W niektórych porach roku lepiej, a w niektórych gorzej. Szczególnie trzeba było umiejętnie wykorzystywać to co natura dała tam gdzie panował surowy klimat. Jedni mieli smykałkę do wyplatania koszyków inni z kolei do lepienia garnków. Dziś takie zawody są rzadko spotykane, ale tropem turystycznego folkloru czasem […]